Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 13 juni 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 4.Een jaar na de ondertekening van de Overeenkomst van Istanbul: stand van zaken (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Debat met de minister-president van Nederland, Mark Rutte, over de toekomst van Europa (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Stemmingen
  8.1.Samenstelling van het Europees Parlement *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.2.Insolventieprocedures: bijgewerkte bijlagen bij de verordening ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Toepassing van de resterende bepalingen van het Schengenacquis over het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.6.Cohesiebeleid en de circulaire economie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.7.Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I (stemming)
  8.8.De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili (stemming)
  8.9.Betrekkingen tussen de EU en de NAVO (stemming)
  8.10.Cyberdefensie (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen (debat)
 14.Humanitaire noodsituaties in het Middellandse Zeegebied en solidariteit in de EU (debat)
 15.Samenstelling Parlement
 16.Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen ***I (debat)
 17.Onderhandelingen voor een nieuwe EU-ACS-Partnerschapsovereenkomst (debat)
 18.Tenuitvoerlegging en follow-up van het EU-kader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma (debat)
 19.Verbetering van het taalonderwijs en de wederzijdse erkenning van taalvaardigheden in de EU (debat)
 20.Samenstelling commissies
 21.Sluiting van de EU-markt voor ivoor om stroperij te bestrijden (debat)
 22.De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur (debat)
 23.Ingekomen stukken
 24.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 25.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (174 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (31 kb) Hoofdelijke stemming (747 kb) 
 
Notulen (81 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (21 kb) Hoofdelijke stemming (98 kb) 
 
Notulen (291 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (365 kb) Hoofdelijke stemming (960 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid