Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 4.Första årsdagen för undertecknandet av Istanbulkonventionen: det aktuella läget (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Debatt med Nederländernas premiärminister Mark Rutte om Europas framtid (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Omröstning
  
8.1.Europaparlamentets sammansättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Insolvensförfaranden: uppdatering av förordningens bilagor ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Avtal EU-Island om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Avtal EU-Schweiz om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Genomförande av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Bulgarien och Rumänien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I (omröstning)
  
8.8.Förhandlingar om det moderniserade associeringsavtalet EU-Chile (omröstning)
  
8.9.Förbindelserna EU-Nato (omröstning)
  
8.10.It-försvar (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Rättsväsendets oberoende i Polen (debatt)
 14.Humanitära kriser i Medelhavet och solidaritet i EU (debatt)
 15.Parlamentets sammansättning
 16.Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken ***I (debatt)
 17.Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS (debatt)
 18.Genomförande och uppföljning av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (debatt)
 19.Bättre språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkkompetens i EU (debatt)
 20.Utskottens sammansättning
 21.Stängning av elfenbensmarknaden i EU för att bekämpa tjuvskytte (debatt)
 22.Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (debatt)
 23.Inkomna dokument
 24.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 25.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (174 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (31 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (747 kb) 
 
Protokoll (80 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (21 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (57 kb) 
 
Protokoll (287 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (365 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (958 kb) 
Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy