Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 363kWORD 21k
Kolmapäev, 13. juuni 2018 - Strasbourg
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Euroopa Parlamendi koosseis *** 

Soovitus: Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+566, 94, 31

 2. Maksejõuetusmenetluse määruse lisade ajakohastamine ***I 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+634, 26, 31

 3. ELi ja Islandi leping välispiire ja viisasid puudutavate täiendavate normide kohta aastateks 2014–2020 *** 

Soovitus: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+579, 39, 76

 4. ELi ja Šveitsi leping välispiire ja viisasid puudutavate täiendavate eeskirjade kohta aastateks 2014–2020 *** 

Soovitus: Claude Moraes (A8-0195/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+574, 41, 78

 5. Schengeni infosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete rakendamine Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias * 

Raport: Monica Macovei (A8-0192/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+591, 68, 31

 6. Ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus 

Raport: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+588, 77, 28

 7. Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale ***I 

Raport: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi
ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi7EFDDNH-101, 576, 13
Seadusandliku akti eelnõu
vastutava komisjoni muudatusettepanekud1komisjon+
artikkel 1, pärast § 56EFDDNH-101, 574, 15
artikkel 2, § 19GUE/NGLNH-75, 556, 59
10GUE/NGLNH-103, 531, 55
artikkel 2, pärast § 111GUE/NGLNH-107, 545, 41
artikkel 3, § 112GUE/NGLNH-64, 562, 64
põhjendus 22EFDDNH-96, 573, 20
pärast põhjendust 163EFDDNH
põhjendus 184EFDDNH-99, 571, 18
pärast põhjendust 185EFDDNH-69, 588, 27
põhjendus 238GUE/NGLNH-87, 581, 21
hääletus: komisjoni ettepanekNH+527, 124, 29
Taotlused nimeliseks hääletuseks
EFDD:muudatusettepanekud 2, 3, 4, 5, 6, 7
GUE/NGL:muudatusettepanekud 8, 9, 10, 11, 12

 8. ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamise läbirääkimised 

Raport: Charles Tannock (A8-0158/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 1, punkt c1ECR+
§ 1, punkt x2ECR+
hääletus: soovitus (terviktekst)NH+569, 84, 35

 9. ELi ja NATO suhted 

Raport: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 34§originaaltekstosa
1+
2/EH+410, 210, 66
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+441, 182, 57
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
üle 76 parlamendiliikme
§ 34
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ergutab kõiki ELi liikmesriike, kes on ühtlasi NATO liikmed, tegema suuri edusamme, et saavutada eesmärk eraldada kaitsekulutustele 2 % SKPst, kusjuures 20 % sellest tuleks kulutada uuele suuremahulisele varustusele;“
2.osa:need sõnad

 10. Küberkaitse 

Raport: Urmas Paet (A8-0189/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+476, 151, 36
Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika