Indiċi 
Minuti
PDF 377kWORD 21k
L-Erbgħa, 13 ta' Ġunju 2018 - Strasburgu
Riżultati tal-votazzjonijiet

 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew *** 

Rakkomandazzjoni: Danuta Maria Hübner u Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: approvazzjoniVSI+566, 94, 31

 2. Proċedimenti ta' insolvenza: annessi aġġornati għar-Regolament ***I 

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+634, 26, 31

 3. Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda dwar regoli supplementari għall-fruntieri esterni u l-viża għall-perjodu mill-2014 sal-2020 *** 

Rakkomandazzjoni: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: approvazzjoniVSI+579, 39, 76

 4. Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar regoli supplimentari għall-fruntieri esterni u l-viża għall-perjodu mill-2014 sal-2020 *** 

Rakkomandazzjoni: Claude Moraes (A8-0195/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: approvazzjoniVSI+574, 41, 78

 5. L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li fadal tal-acquis ta' Schengen marbuta mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Bulgarija u fir-Rumanija * 

Rapport: Monica Macovei (A8-0192/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+591, 68, 31

 6. Il-politika ta' koeżjoni u l-ekonomija ċirkolari 

Rapport: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+588, 77, 28

 7. Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ukrajna ***I 

Rapport: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Proposta għal rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni
Proposta għal rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni7EFDDVSI-101, 576, 13
Abbozz ta' att leġiżlattiv
Emenda tal-kumitat responsabbli1kumitat+
Artikolu 1, wara l-§ 56EFDDVSI-101, 574, 15
Artikolu 2, § 19GUE/NGLVSI-75, 556, 59
10GUE/NGLVSI-103, 531, 55
Artikolu 2, wara l-§ 111GUE/NGLVSI-107, 545, 41
Artikolu 3, § 112GUE/NGLVSI-64, 562, 64
Premessa 22EFDDVSI-96, 573, 20
Wara l-Premessa 163EFDDVSI
Premessa 184EFDDVSI-99, 571, 18
Wara l-Premessa 185EFDDVSI-69, 588, 27
Premessa 238GUE/NGLVSI-87, 581, 21
votazzjoni: proposta tal-KummissjoniVSI+527, 124, 29
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
EFDD:emendi 2, 3, 4, 5, 6, 7
GUE/NGL:emendi 8, 9, 10, 11, 12

 8. Negozjati dwar il-modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì 

Rapport: Charles Tannock (A8-0158/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 1 – punt c1ECR+
§ 1 – punt x2ECR+
votazzjoni: rakkomandazzjoni (it-test kollu)VSI+569, 84, 35

 9. Relazzjonijiet UE-NATO 

Rapport: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 34§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+410, 210, 66
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+441, 182, 57
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
+ minn 76 Membru:
§ 34
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "jinkoraġġixxi lill-Istati Membri kollha tal-UE li huma wkoll membri tan-NATO biex jagħmlu progress sostantiv lejn il-kisba ta' 2 % tal-PDG fuq id-difiża, b'20 % jkun fuq tagħmir prinċipali ġdid"
it-tieni partidan il-kliem

 10. Ċiberdifiża 

Rapport: Urmas Paet (A8-0189/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+476, 151, 36
Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Settembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza