Kazalo 
Zapisnik
PDF 364kWORD 22k
Sreda, 13. junij 2018 - Strasbourg
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Sestava Evropskega parlamenta *** 

Priporočilo: Danuta Maria Hübner in Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: odobritevPG+566, 94, 31

 2. Postopki v primeru insolventnosti: posodobljene priloge k uredbi ***I 

Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+634, 26, 31

 3. Sporazum med EU in Islandijo o dopolnilnih pravilih na področju zunanjih meja in vizumov za obdobje 2014–2020 *** 

Priporočilo: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: odobritevPG+579, 39, 76

 4. Sporazum med EU in Švico o dopolnilnih pravilih na področju zunanjih meja in vizumov za obdobje 2014–2020 *** 

Priporočilo: Claude Moraes (A8-0195/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: odobritevPG+574, 41, 78

 5. Izvajanje preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji * 

Poročilo: Monica Macovei (A8-0192/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+591, 68, 31

 6. Kohezijska politika in krožno gospodarstvo 

Poročilo: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+588, 77, 28

 7. Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini ***I 

Poročilo: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog zavrnitve predloga Komisije
Predlog zavrnitve predloga Komisije7EFDDPG-101, 576, 13
Osnutek zakonodajnega akta
p.s.pristojnega odbora1odbor+
člen 1, po § 56EFDDPG-101, 574, 15
člen 2, § 19GUE/NGLPG-75, 556, 59
10GUE/NGLPG-103, 531, 55
člen 2, po § 111GUE/NGLPG-107, 545, 41
člen 3, § 112GUE/NGLPG-64, 562, 64
u.i.22EFDDPG-96, 573, 20
po u.i. 163EFDDPG
u.i.184EFDDPG-99, 571, 18
po u.i. 185EFDDPG-69, 588, 27
u.i.238GUE/NGLPG-87, 581, 21
glasovanje: predlog KomisijePG+527, 124, 29
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:predlogi sprememb 2, 3, 4, 5, 6, 7
GUE/NGL:predlogi sprememb 8, 9, 10, 11, 12

 8. Pogajanja o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom 

Poročilo: Charles Tannock (A8-0158/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
§ 1 – točka c1ECR:+
§ 1 – točka x2ECR:+
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+569, 84, 35

 9. Odnosi EU-NATO 

Poročilo: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
§ 34§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+410, 210, 66
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+441, 182, 57
Zahteve za glasovanje po delih
več kot 76 poslancev:
§ 34
1.del:vse besedilo brez besed: „spodbuja vse države članice EU, ki so obenem članice zveze NATO, naj dosežejo občuten napredek pri uresničevanju cilja, da 2 % svojega BDP namenijo za obrambo, 20 % tega zneska pa pomembnejši novi opremi;“
2.del:te besede

 10. Kibernetska obramba 

Poročilo: Urmas Paet (A8-0189/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+476, 151, 36
Zadnja posodobitev: 19. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov