Rodyklė 
Protokolas
PDF 288kWORD 82k
Trečiadienis, 2018 m. birželio 13 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 4.Pirmosios Stambulo konvencijos pasirašymo metinės: dabartinė padėtis (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Diskusijos su Nyderlandų Ministru Pirmininku Marku Rutte Europos ateities tema (diskusijos)
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Europos Parlamento sudėtis *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Nemokumo bylos: atnaujinti reglamento priedai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.ES ir Islandijos susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienomis ir vizomis 2014–2020 m. laikotarpiu *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų 2014–2020 m. laikotarpiu *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Likusių Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, pradėjimas taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Sanglaudos politika ir žiedinė ekonomika (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.Tolesnė makrofinansinė pagalba Ukrainai ***I (balsavimas)
  
8.8.Derybos dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimo (balsavimas)
  
8.9.ES ir NATO santykiai (balsavimas)
  
8.10.Kibernetinė gynyba (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Teisminių institucijų Lenkijoje nepriklausomumas (diskusijos)
 14.Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje ir solidarumas ES (diskusijos)
 15.Parlamento sudėtis
 16.Proporcingumo patikra prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas ***I (diskusijos)
 17.Derybos dėl naujo ES-AKR partnerystės susitarimo (diskusijos)
 18.ES romų integracijos nacionalinių strategijų plano įgyvendinimas ir tolesni veiksmai (diskusijos)
 19.Kalbų mokymosi gerinimas ir kalbų žinių tarpusavio pripažinimas ES (diskusijos)
 20.Komitetų sudėtis
 21.ES dramblio kaulo rinkos uždarymas siekiant kovoti su brakonieriavimu (diskusijos)
 22.Struktūrinės ir finansinės kultūros prieinamumo kliūtys (diskusijos)
 23.Gauti dokumentai
 24.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 25.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Rusija, visų pirma ukrainiečio politinio kalinio Oleho Sencovo atvejis (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil ir Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, – Rusija, visų pirma ukrainiečio politinio kalinio Oleho Sencovo atvejis (B8-0288/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, – Rusija, visų pirma ukrainiečio politinio kalinio Oleho Sencovo atvejis (B8-0289/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu, – Rusija, visų pirma ukrainiečio politinio kalinio Oleho Sencovo atvejis (B8-0290/2018);

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso ir Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu, – Rusija, visų pirma ukrainiečio politinio kalinio Oleho Sencovo atvejis (B8-0291/2018);

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, – Rusija, visų pirma ukrainiečio politinio kalinio Oleho Sencovo atvejis (B8-0296/2018).

II.   Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar ir Wiśniewska Jadwiga ECR frakcijos vardu, – Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis (B8-0280/2018);

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi, Šoltes Igor Verts/ALE frakcijos vardu, – Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis (B8-0281/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu, – Bahreinas, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis (B8-0282/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, – Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis (B8-0283/2018);

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis ir Kalniete Sandra PPE frakcijos vardu, – Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis (B8-0284/2018);

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios ir Kuneva Kostadinka GUE/NGL frakcijos vardu, – Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis ir Wikström Cecilia ALDE frakcijos vardu, – Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis (B8-0287/2018).

III.   Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor et Heubuch Maria, Verts/ALE frakcijos vardu, ir Castaldo Fabio Massimo ir Corrao Ignazio, – Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis (B8-0292/2018);

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar ir Ruohonen-Lerner Pirkko ECR frakcijos vardu, – Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis (B8-0293/2018);

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya ir Khan Wajid S&D frakcijos vardu, – Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis (B8-0294/2018);

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis ir Kalniete Sandra PPE frakcijos vardu, – Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis (B8-0295/2018);

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios ir Vergiat Marie-Christine GUE/NGL frakcijos vardu, – Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis (B8-0297/2018);

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde ir Wikström Cecilia ALDE frakcijos vardu, – Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis (B8-0298/2018).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas paskelbė, kad gavo Verts/ALE frakcijos ir tam tikro skaičiaus narių prašymus balsuoti dėl sprendimų pradėti derybas:

—   TRAN komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Pranešėja: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   TRAN komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   TRAN komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį balsavimas vyks rytoj.

Pirmininkas paskelbė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, paskelbtų 2018 m. birželio 11 d., pirmadienio, protokole (2018 6 11 protokolo 7 punktas).

Taigi, pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 straipsnyje nurodytam terminui TRAN, INTA ir IMCO komitetai galėjo pradėti tarpinstitucines derybas.


4. Pirmosios Stambulo konvencijos pasirašymo metinės: dabartinė padėtis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pirmosios Stambulo konvencijos pasirašymo metinės: dabartinė padėtis (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen ir Franz Obermayr.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 09.58 val.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 10.05 val.


6. Diskusijos su Nyderlandų Ministru Pirmininku Marku Rutte Europos ateities tema (diskusijos)

Diskusijos su Nyderlandų Ministru Pirmininku Marku Rutte Europos ateities tema (2018/2728(RPS))

Pirmininkas trumpai pristatė diskusijas.

Kalbėjo: Mark Rutte (Nyderlandų ministras pirmininkas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten, EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, ir Diane James, nepriklausoma Parlamento narė.

Kalbėjo Mark Rutte.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Mark Rutte.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas


7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.53 val.

Pirmininkas pasisakė apie naujausius įvykius Skopjės ir Atėnų diskusijose dėl buvusios Jugoslavijos respublikos pavadinimo.

Kalbėjo: Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis ir Sofia Sakorafa.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Europos Parlamento sudėtis *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, projekto [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Danuta Maria Hübner ir Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

EUROPOS VADOVŲ TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0249)

Kalbėjo:

Po balsavimo Danuta Maria Hübner ir Pedro Silva Pereira (pranešėjai).


8.2. Nemokumo bylos: atnaujinti reglamento priedai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiamas Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A priedas [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0250)


8.3. ES ir Islandijos susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienomis ir vizomis 2014–2020 m. laikotarpiu *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, sudarymo Europos Sąjungos vardu [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0251)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.4. Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų 2014–2020 m. laikotarpiu *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip Vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu pasirašymo Sąjungos vardu projekto [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0252)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.5. Likusių Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, pradėjimas taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl likusių Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0253)


8.6. Sanglaudos politika ir žiedinė ekonomika (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir žiedinės ekonomikos [2017/2211(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0254)


8.7. Tolesnė makrofinansinė pagalba Ukrainai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Ukrainai [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0255)

Kalbėjo:

William (The Earl of) Dartmouth pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo buvo siekiama po 18 konstatuojamosios dalies įterpti naują konstatuojamąją dalį. Daugiau negu keturiasdešimt Parlamento narių išreiškė prieštaravimą šiam pakeitimui ir jis nebuvo patvirtintas.


8.8. Derybos dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimo (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl derybų dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimo [2018/2018(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2018)0256)


8.9. ES ir NATO santykiai (balsavimas)

Pranešimas dėl ES ir NATO santykių [2017/2276(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0257)


8.10. Kibernetinė gynyba (balsavimas)

Pranešimas dėl kibernetinės gynybos [2018/2004(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0258)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria ir Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková ir José Inácio Faria

Pranešimas: Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld ir Morten Messerschmidt

Pranešimas: Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias ir John Howarth

Pranešimas: Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil ir John Howarth.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 14.06 val.)


PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Teisminių institucijų Lenkijoje nepriklausomumas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Teisminių institucijų Lenkijoje nepriklausomumas (2018/2761(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld, ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu, Michał Marusik ENF frakcijos vardu, David Coburn dėl darbo tvarkos ir nepriklausomas Parlamento narys Dobromir Sośnierz.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


14. Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje ir solidarumas ES (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje ir solidarumas ES (2018/2768(RSP))

Pirmininkas trumpai pristatė diskusijas. Jis pabrėžė, kad svarbu, jog kitoje Europos Vadovų Taryboje būtų priimtas sprendimas dėl imigracijos, ir primygtinai paragino Tarybą ir Komisiją imtis veiksmų negaištant laiko. Primena, kad Parlamentas jau patvirtino tvirtą ir solidarią poziciją dėl Dublino IV reglamento reformos.

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu, ir Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Paulo Rangel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Piernicola Pedicini), Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andreas Schwab), Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos dėl tarp Skopjės ir Atėnų vykstančių diskusijų, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé ir Cécile Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios ir Lampros Fountoulis.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.


15. Parlamento sudėtis

Mikael Pentikäinen raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2018 m. birželio 12 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsniu Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.

°
° ° °

Suomijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Mirja Vehkaperä, kuri pakeis Mikael Pentikäinen, išrinkimą Parlamento nare nuo 2018 m. birželio 12 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol __[A128089]__ įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


16. Proporcingumo patikra prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab pristatė pranešimą.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Pascal Arimont PPE frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati S&D frakcijos vardu, Richard Sulík ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Maria Grapini ir Notis Marias.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 14 protokolo 7.5 punktas


17. Derybos dėl naujo ES-AKR partnerystės susitarimo (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000043/2018) ir kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Tarybai: Derybos dėl naujo partnerystės susitarimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupe (B8-0025/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000044/2018) ir kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Komisijai: Derybos dėl naujo partnerystės susitarimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupe (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (pavaduojantis autorę) pristatė klausimus.

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Neven Mimica (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Frank Engel PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Eleni Theocharous ECR frakcijos vardu, Louis Michel ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys James Carver, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar ir Jadwiga Wiśniewska.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică ir Maria Arena.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao ir Sirpa Pietikäinen.

Kalbėjo Neven Mimica ir Monika Panayotova.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, dėl būsimų derybų dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 14 protokolo 7.12 punktas


18. ES romų integracijos nacionalinių strategijų plano įgyvendinimas ir tolesni veiksmai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES romų integracijos nacionalinių strategijų plano įgyvendinimas ir tolesni veiksmai (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Lívia Járóka PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Danilo Oscar Lancini ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lívia Járóka), Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh ir Monika Beňová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Soraya Post).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.


19. Kalbų mokymosi gerinimas ir kalbų žinių tarpusavio pripažinimas ES (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000055/2018) ir kurį pateikė Cecilia Wikström, PETI komiteto vardu, Tarybai: Kalbų mokymosi gerinimas ir kalbų žinių tarpusavio pripažinimas ES (B8-0029/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000056/2018) ir kurį pateikė Cecilia Wikström, PETI komiteto vardu, Komisijai: Kalbų mokymosi gerinimas ir kalbų žinių tarpusavio pripažinimas ES (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström pristatė klausimus.

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Tibor Navracsics (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Svetoslav Hristov Malinov PPE frakcijos vardu, Peter Kouroumbashev S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov ir Anna Záborská.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo: Tibor Navracsics ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.


20. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo EFDD frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

LIBE komitetas: Jiří Payne vietoj Jörg Meuthen

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


21. ES dramblio kaulo rinkos uždarymas siekiant kovoti su brakonieriavimu (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES dramblio kaulo rinkos uždarymas siekiant kovoti su brakonieriavimu (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Sirpa Pietikäinen PPE frakcijos vardu, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker ir Stefan Eck.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Tibor Navracsics.

Diskusijos baigtos.


22. Struktūrinės ir finansinės kultūros prieinamumo kliūtys (diskusijos)

Pranešimas dėl struktūrinių ir finansinių kliūčių užtikrinant kultūros prieinamumą [2017/2255(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski pristatė pranešimą.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Liliana Rodrigues S&D frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu, Michaela Šojdrová, Julie Ward ir Momchil Nekov.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias ir Kateřina Konečná.

Kalbėjo: Tibor Navracsics ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 14 protokolo 7.4 punktas


23. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Paisūlymas perkelti DEC 11/2018 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 1/2018. Regionų komitetas (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 1/2018. IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


24. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 nuostatos dėl pakeitimo vertybiniais popieriais reguliuojamųjų kapitalo reikalavimų apskaičiavimo ir dėl draudimo ir perdraudimo įmonių turimų paprastų, skaidrių ir standartizuotų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. birželio 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ES Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. birželio 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios garantijos dydžio sumažinimo ir atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją sąlygų (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. birželio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 1996 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2271/96, saugančio nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų, priedas (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. birželio 6 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo dėl Irano iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, III priedas (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. birželio 6 d.

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

Deleguotojo akto projekto, kuriam atsakingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 papildoma elektroninių pinigų išleidėjų ir mokėjimo paslaugų teikėjų pagrindinių kontaktinių punktų skyrimo kriterijų techniniais reguliavimo standartais ir jų funkcijas reglamentuojančiomis taisyklėmis (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gegužės 7 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komintetui: ECON, LIBE


25. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateiktas šis įgyvendinimo priemonių projektas, kuriam taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl medžio acto distiliato įtraukimo į Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - Terminas: 30 Liepos 2018)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


26. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 623.587/OJJE).


27. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.36 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika