Indiċi 
Minuti
PDF 297kWORD 81k
L-Erbgħa, 13 ta' Ġunju 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 4.L-ewwel anniversarju mill-iffirmar tal-Konvenzjoni ta' Istanbul: is-sitwazzjoni attwali (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Dibattitu mal-Prim Ministru tan-Netherlands, Mark Rutte, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Proċedimenti ta' insolvenza: annessi aġġornati għar-Regolament ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda dwar regoli supplementari għall-fruntieri esterni u l-viża għall-perjodu mill-2014 sal-2020 *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar regoli supplimentari għall-fruntieri esterni u l-viża għall-perjodu mill-2014 sal-2020 *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li fadal tal-acquis ta' Schengen marbuta mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Bulgarija u fir-Rumanija * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Il-politika ta' koeżjoni u l-ekonomija ċirkolari (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ukrajna ***I (votazzjoni)
  
8.8.Negozjati dwar il-modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì (votazzjoni)
  
8.9.Relazzjonijiet UE-NATO (votazzjoni)
  
8.10.Ċiberdifiża (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.L-indipendenza tal-ġudikatura fil-Polonja (dibattitu)
 14.Emerġenzi umanitarji fil-Mediterran u s-solidarjetà fl-UE (dibattitu)
 15.Kompożizzjoni tal-Parlament
 16.Test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet ***I (dibattitu)
 17.In-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija ġdid UE-AKP (dibattitu)
 18.Implimentazzjoni u segwitu tal-qafas tal-UE għall-istrateġiji nazzjonali dwar l-integrazzjoni tar-Rom (dibattitu)
 19.Intejbu t-tagħlim tal-lingwi u r-rikonoxximent reċiproku tal-kompetenzi lingwistiċi fl-UE (dibattitu)
 20.Kompożizzjoni tal-kumitati
 21.L-għeluq tas-suq tal-avorju tal-UE biex tiġi miġġielda l-kaċċa illegali (dibattitu)
 22.L-Ostakli Strutturali u Finanzjarji fl-aċċess għall-kultura (dibattitu)
 23.Dokumenti mressqa
 24.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 25.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Ir-Russja, b'mod partikolari l-każ tal-priġunier politiku Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil u Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-każ tal-priġunier politiku Oleg Sentsov (B8-0288/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-każ tal-priġunier politiku Oleg Sentsov (B8-0289/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-każ tal-priġunier politiku Oleg Sentsov (B8-0290/2018);

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso u Sandra Kalniete f'isem il-Grupp PPE, dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-każ tal-priġunier politiku Oleg Sentsov (B8-0291/2018);

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich u Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-każ tal-priġunier politiku Oleg Sentsov (B8-0296/2018).

II.   Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar u Wiśniewska Jadwiga, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0280/2018);

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi, Šoltes Igor, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0281/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0282/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0283/2018);

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis u Kalniete Sandra, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0284/2018);

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios u Kuneva Kostadinka, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis u Wikström Cecilia, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0287/2018).

III.   Is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Rohingya, b'mod partikolari l-qagħda mwiegħra tat-tfal (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor u Heubuch Maria, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Castaldo Fabio Massimo u Corrao Ignazio, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Rohingya, b'mod partikolari l-qagħda mwiegħra tat-tfal (B8-0292/2018);

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar u Ruohonen-Lerner Pirkko, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Rohingya, b'mod partikolari l-qagħda mwiegħra tat-tfal (B8-0293/2018);

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya u Khan Wajid f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Rohingya, b'mod partikolari l-qagħda mwiegħra tat-tfal (B8-0294/2018);

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis u Kalniete Sandra, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Rohingya, b'mod partikolari l-qagħda mwiegħra tat-tfal (B8-0295/2018);

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios u Vergiat Marie-Christine, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Rohingya, b'mod partikolari l-qagħda mwiegħra tat-tfal (B8-0297/2018);

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde u Wikström Cecilia, f'isem il-Grupp ALDE, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Rohingya, b'mod partikolari l-qagħda mwiegħra tat-tfal (B8-0298/2018).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))

Il-President ħabbar li rċieva talbiet għal votazzjoni mill-Grupp Verts/ALE kif ukoll minn numru ta' membri dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati:

—   Kumitat TRAN, fuq il-bażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   Kumitat TRAN, fuq il-bażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   Kumitat TRAN, fuq il-bażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Il-votazzjoni se ssir l-għada skont l-Artikolu 69c(2), tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President ħabbar li ma rċieva l-ebda talba min-naħa ta' numru ta' membri jew minn diversi gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju rigward id-deċiżjonijiet l-oħra li jinbdew negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tat-Tnejn 11 ta' Ġunju 2018 (punt 7 tal-Minuti tal-11.6.2018).

Il-Kumitati TRAN, INTA u IMCO setgħu għalhekk jibdew in-negozjati wara l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 69c(2), tar-Regoli ta' Proċedura.


4. L-ewwel anniversarju mill-iffirmar tal-Konvenzjoni ta' Istanbul: is-sitwazzjoni attwali (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-ewwel anniversarju mill-iffirmar tal-Konvenzjoni ta' Istanbul: is-sitwazzjoni attwali (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen u Franz Obermayr.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová u Maria Grapini.

Interventi ta': Frans Timmermans u Monika Panayotova.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 09.58.)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 10.05.


6. Dibattitu mal-Prim Ministru tan-Netherlands, Mark Rutte, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu mal-Prim Ministru tan-Netherlands, Mark Rutte, dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2728(RPS))

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jintroduċi d-dibattitu.

Interventi ta': Mark Rutte (Il-Prim Ministru tan-Netherlands) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten, f'isem il-Grupp EFDD, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, u Diane James Membru mhux affiljata.

Intervent ta': Mark Rutte.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel u Juan Fernando López Aguilar.

Intervent ta': Mark Rutte.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President


7. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.53.

Il-President esprima ruħu dwar l-aħħar żviluppi ta' diskussjonijiet bejn Skopje u Ateni dwar l-isem tal-Eks-Repubblika Jugoslava.

Interventi ta': Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis u Sofia Sakorafa.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


8.1. Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteurs: Danuta Maria Hübner u Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL EWROPEW

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0249)

Interventi

Wara l-votazzjoni, Danuta Maria Hübner u Pedro Silva Pereira (rapporteurs).


8.2. Proċedimenti ta' insolvenza: annessi aġġornati għar-Regolament ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jissostitwixxi l-Anness A għar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta' insolvenza [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0250)


8.3. Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda dwar regoli supplementari għall-fruntieri esterni u l-viża għall-perjodu mill-2014 sal-2020 *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda dwar regoli supplementari b'rabta mal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna għall-perjodu mill-2014 sal-2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0251)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.4. Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar regoli supplimentari għall-fruntieri esterni u l-viża għall-perjodu mill-2014 sal-2020 *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar regoli supplimentari fir-rigward tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna għall-perjodu mill-2014 sal-2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0252)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.5. L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li fadal tal-acquis ta' Schengen marbuta mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Bulgarija u fir-Rumanija * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li fadal tal-acquis ta' Schengen marbuta mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Bulgarija u fir-Rumanija [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0253)


8.6. Il-politika ta' koeżjoni u l-ekonomija ċirkolari (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-politika ta' koeżjoni u l-ekonomija ċirkolari [2017/2211(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0254)


8.7. Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ukrajna ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsil li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ukrajna [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0255)

Interventi

William (The Earl of) Dartmouth ippreżenta emenda orali bil-ħsieb li jżid premessa ġdida wara l-premessa 18. Peress li iktar minn 40 Membru opponew il-kunsiderazzjoni ta' din l-emenda orali, din ma ġietx aċċettata.


8.8. Negozjati dwar il-modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì (votazzjoni)

Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward in-negozjati dwar il-modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì [2018/2018(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0256)


8.9. Relazzjonijiet UE-NATO (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet UE-NATO [2017/2276(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0257)


8.10. Ċiberdifiża (votazzjoni)

Rapport dwar iċ-ċiberdifiża [2018/2004(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0258)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria u Dobromir Sośnierz

Rapport Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková u José Inácio Faria

Rapport Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld u Morten Messerschmidt

Rapport Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias u John Howarth

Rapport Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil u John Howarth.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.06.)


PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. L-indipendenza tal-ġudikatura fil-Polonja (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-indipendenza tal-ġudikatura fil-Polonja (2018/2761(RSP))

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Janusz Lewandowski f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld, f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz f'isem il-Grupp EFDD, Michał Marusik f'isem il-Grupp ENF, David Coburn għal punt ta' ordni u Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat.

Interventi ta': Frans Timmermans u Monika Panayotova.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


14. Emerġenzi umanitarji fil-Mediterran u s-solidarjetà fl-UE (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Emerġenzi umanitarji fil-Mediterran u s-solidarjetà fl-UE (2018/2768(RSP))

Il-President għamel dikjarazzjoni biex jintroduċi d-dibattitu. Huwa enfasizza l-importanza li tittieħed deċiżjoni fir-rigward tal-immigrazzjoni waqt il-Kunsill Ewropew li jmiss, u talab lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jieħdu azzjoni mingħajr ebda telf ta' żmien. Huwa fakkar li l-Parlament diġà adotta pożizzjoni soda u solidali għar-riforma tar-Regolament Dublin IV.

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp ENF, u Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Interventi ta': Paulo Rangel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, dwar id-diskussjonijiet li għaddejin bejn Skopje u Ateni, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé u Cécile Kashetu Kyenge.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios u Lampros Fountoulis.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Monika Panayotova.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Kompożizzjoni tal-Parlament

Mikael Pentikäinen avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 12 ta' Ġunju 2018.

Bi qbil mal-Artikolu 4 tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti Finlandiżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Mirja Vehkaperä minflok Mikael Pentikäinen bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 12 ta' Ġunju 2018.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħha jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Mirja Vehkaperä tieħu postha fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel tkun għamlet id-dikjarazzjoni li ma għandha ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


16. Test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Pascal Arimont f'isem il-Grupp PPE, Sergio Gaetano Cofferati f'isem il-Grupp S&D, Richard Sulík f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati u Michaela Šojdrová.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Maria Grapini u Notis Marias.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.5 tal-Minuti ta' 14.6.2018.


17. In-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija ġdid UE-AKP (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000043/2018) mressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: Negozjati għal Ftehim ta' Sħubija ġdid mal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (B8-0025/2018)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000044/2018) mressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: Negozjati għal Ftehim ta' Sħubija ġdid mal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (flok l-awtur) daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Frank Engel f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Eleni Theocharous f'isem il-Grupp ECR, Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, James Carver, mhux affiljat, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar u Jadwiga Wiśniewska.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică u Maria Arena.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao u Sirpa Pietikäinen.

Intervent ta': Neven Mimica u Monika Panayotova.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, dwar in-negozjati li jmiss għal Ftehim ta' Sħubija ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u l-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.12 tal-Minuti ta' 14.6.2018.


18. Implimentazzjoni u segwitu tal-qafas tal-UE għall-istrateġiji nazzjonali dwar l-integrazzjoni tar-Rom (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Implimentazzjoni u segwitu tal-qafas tal-UE għall-istrateġiji nazzjonali dwar l-integrazzjoni tar-Rom (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Lívia Járóka f'isem il-Grupp PPE, Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Danilo Oscar Lancini f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh u Monika Beňová, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Soraya Post.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi ta': Neven Mimica u Monika Panayotova.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Intejbu t-tagħlim tal-lingwi u r-rikonoxximent reċiproku tal-kompetenzi lingwistiċi fl-UE (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000055/2018) mressqa minn Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, lill-Kunsill: It-titjib tat-tagħlim tal-lingwi u r-rikonoxximent reċiproku tal-kompetenzi lingwistiċi fl-UE (B8-0029/2018)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000056/2018) mressqa minn Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, lill-Kummissjoni: It-titjib tat-tagħlim tal-lingwi u r-rikonoxximent reċiproku tal-kompetenzi lingwistiċi fl-UE (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President

Interventi ta': Svetoslav Hristov Malinov f'isem il-Grupp PPE, Peter Kouroumbashev f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov u Anna Záborská.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi ta': Tibor Navracsics u Monika Panayotova.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. Kompożizzjoni tal-kumitati

Il-President irċieva mill-Grupp EFDD it-talba ta' ħatra li ġejja:

Kumitat LIBE: Jiří Payne minflok Jörg Meuthen

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


21. L-għeluq tas-suq tal-avorju tal-UE biex tiġi miġġielda l-kaċċa illegali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-għeluq tas-suq tal-avorju tal-UE biex tiġi miġġielda l-kaċċa illegali (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Sirpa Pietikäinen f'isem il-Grupp PPE, Jacqueline Foster f'isem il-Grupp ECR, Catherine Bearder f'isem il-Grupp ALDE, Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker u Stefan Eck.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Intervent ta': Tibor Navracsics.

Id-dibattitu ngħalaq.


22. L-Ostakli Strutturali u Finanzjarji fl-aċċess għall-kultura (dibattitu)

Rapport dwar l-ostakli strutturali u finanzjarji fl-aċċess għall-kultura [2017/2255(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Liliana Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Julie Ward u Momchil Nekov.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sirpa Pietikäinen, Notis Marias u Kateřina Konečná.

Interventi ta': Tibor Navracsics u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal-Minuti ta' 14.6.2018.


23. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 11/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2018 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet Nru 1/2018 – Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


24. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/35 f'dak li jirrigwarda l-kalkolu ta' rekwiżiti kapitali regolatorji għat-titolizzazzjonijiet u titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u standardizzati miżmuma mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 1 Ġunju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-settur tal-frott u l-ħxejjex u tas-settur tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 7 Ġunju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 fir-rigward tal-kundizzjonijiet għal tnaqqis tal-livell tal-garanzija komprensiva u tar-rinunzja tal-garanzija (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 8 Ġunju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2271/96 tat-22 ta' Novembru 1996 li jipproteġi kontra l-effetti tal-applikazzjoni estraterritorjali tal-leġiżlazzjoni adottata minn pajjiż terz, u l-azzjonijiet ibbażati fuqha jew li jirriżultaw minnha (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 6 Ġunju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li temenda l-Anness III tad-Deċiżjoni Nru 466/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea, fir-rigward tal-Iran (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 6 Ġunju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu ġie modifikat minn 1 għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bi standards tekniċi regolatorji dwar il-kriterji għall-ħatra ta’ punti ta’ kuntatt ċentrali għall-emittenti tal-flus elettroniċi u l-fornituri tas-servizzi ta’ pagament u b’regoli dwar il-funzjonijiet tagħhom (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 7 ta' Mejju 2018 fuq talba tal-kumitat kompetenti.

irreferut lll-kumitat responsabbli: ECON-LIBE


25. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħat lill-Parlament l-abbozz ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġej li jaqa' taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-inklużjoni tad-distillat pirolinjuż fil-lista tal-Unjoni ta' aromatizzanti (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - skadenza: 30 Lulju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI


26. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 623.587/OJJE).


27. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.36.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Settembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza