Index 
Proces-verbal
PDF 289kWORD 81k
Miercuri, 13 iunie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 4.Un an de la semnarea Convenției de la Istanbul: situația actuală (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Dezbatere cu prim-ministrul Țărilor de Jos, Mark Rutte, privind viitorul Europei (dezbatere)
 7.Reluarea ședinței
 8.Votare
  8.1.Componența Parlamentului European *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.2.Procedurile de insolvență: actualizarea anexelor la regulament ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.3.Acordul dintre UE și Islanda privind normele suplimentare pentru frontiere externe și vize pentru perioada 2014-2020 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.4.Acordul dintre Uniunea Europeană și Elveția privind normele suplimentare pentru frontiere externe și vize pentru perioada 2014-2020 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.5.Punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.6.Politica de coeziune și economia circulară (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.7.Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei ***I (vot)
  8.8.Negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile (vot)
  8.9.Relațiile UE-NATO (vot)
  8.10.Apărarea cibernetică (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Independența sistemului judiciar din Polonia (dezbatere)
 14.Urgențe umanitare în Marea Mediterană și solidaritatea în UE (dezbatere)
 15.Componența Parlamentului
 16.Test de proporționalitate înainte de adoptarea unei noi reglementări referitoare la profesii ***I (dezbatere)
 17.Negocieri pentru un nou acord parteneriat UE-ACP (dezbatere)
 18.Punerea în practică și monitorizarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (dezbatere)
 19.Îmbunătățirea învățării limbilor străine și recunoașterea reciprocă a competențelor lingvistice în UE (dezbatere)
 20.Componența comisiilor
 21.Inchiderea pieței UE a fildeșului pentru a combate braconajul (dezbatere)
 22.Barierele structurale și financiare în calea accesului la cultură (dezbatere)
 23.Depunere de documente
 24.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 25.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Rusia, în special cazul deținutului politic ucrainian, Oleg Sențov (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, referitoare la Rusia, în special cazul prizonierului politic ucrainian Oleg Sentsov (B8-0288/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Rusia, în special cazul prizonierului politic ucrainian Oleg Sentsov (B8-0289/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, referitoare la Rusia, în special cazul prizonierului politic ucrainian Oleg Sentsov (B8-0290/2018);

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso și Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, referitoare la Rusia, în special cazul prizonierului politic ucrainian Oleg Sentsov (B8-0291/2018);

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la Rusia, în special cazul prizonierului politic ucrainian Oleg Sentsov (B8-0296/2018).

II.   Situația drepturilor omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar și Wiśniewska Jadwiga, în numele Grupului ECR, referitoare la situația drepturilor omului în Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0280/2018);

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi, Šoltes Igor, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația drepturilor omului în Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0281/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D, referitoare la Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0282/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația drepturilor omului în Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0283/2018);

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis și Kalniete Sandra, în numele Grupului PPE, referitoare la situația drepturilor omului în Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0284/2018);

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios și Kuneva Kostadinka, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația drepturilor omului în Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis și Wikström Cecilia, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația drepturilor omului în Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (B8-0287/2018).

III.   Situația refugiaților din etnia rohingya, în special starea critică a copiilor (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor et Heubuch Maria, în numele Grupului Verts/ALE, și Castaldo Fabio Massimo și Corrao Ignazio, referitoare la situația refugiaților din etnia rohingya, în special starea critică a copiilor (B8-0292/2018);

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar et Ruohonen-Lerner Pirkko, în numele Grupului ECR, referitoare la situația refugiaților din etnia rohingya, în special starea critică a copiilor (B8-0293/2018);

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya et Khan Wajid în numele Grupului S&D, referitoare la situația refugiaților din etnia rohingya, în special starea critică a copiilor (B8-0294/2018);

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis și Kalniete Sandra, în numele Grupului PPE, referitoare la situația refugiaților din etnia rohingya, în special starea critică a copiilor (B8-0295/2018);

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios și Vergiat Marie-Christine, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația refugiaților din etnia rohingya, în special starea critică a copiilor (B8-0297/2018);

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde et Wikström Cecilia, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația refugiaților din etnia rohingya, în special starea critică a copiilor (B8-0298/2018).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că a primit solicitări de vot din partea Grupului Verts/ALE, precum și din partea unui număr de deputați cu privire la deciziile de a iniția negocieri:

—   TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Raportor: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Raportor: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Votarea va avea loc mâine, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Președintele a anunțat că nu a primit nicio solicitare din partea unui număr de deputați, a unui grup politic sau a unor grupuri politice care să atingă cel puțin pragul mediu cu privire la celelalte decizii de a iniția negocieri interinstituționale anunțate în cadrul procesului verbal de luni, 11 iunie 2018 (punctul 7 din PV din 11.6.2018).

Comisiile TRAN, INTA și IMCO au putut, astfel, să înceapă negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


4. Un an de la semnarea Convenției de la Istanbul: situația actuală (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Un an de la semnarea Convenției de la Istanbul: situația actuală (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen și Franz Obermayr.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová și Maria Grapini.

Au intervenit: Frans Timmermans și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 9.58.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 10.05.


6. Dezbatere cu prim-ministrul Țărilor de Jos, Mark Rutte, privind viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu prim-ministrul Țărilor de Jos, Mark Rutte, privind viitorul Europei (2018/2728(RPS))

Președintele a făcut o scurtă declarație în introducerea dezbaterii.

Au intervenit: Mark Rutte (prim-ministrul Țărilor de Jos) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Diane James, neafiliată.

A intervenit Mark Rutte.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel și Juan Fernando López Aguilar.

A intervenit Mark Rutte.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte


7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.53.

Președintele s-a exprimat cu privire la ultimele evoluții ale discuțiilor dintre Skopje și Atena referitoare la numele fostei republici iugoslave.

Au intervenit: Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis și Sofia Sakorafa.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Componența Parlamentului European *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Danuta Maria Hübner și Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI EUROPEAN

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0249)

Intervenții

După vot, Danuta Maria Hübner și Pedro Silva Pereira (raportori).


8.2. Procedurile de insolvență: actualizarea anexelor la regulament ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexei A la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0250)


8.3. Acordul dintre UE și Islanda privind normele suplimentare pentru frontiere externe și vize pentru perioada 2014-2020 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0251)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.4. Acordul dintre Uniunea Europeană și Elveția privind normele suplimentare pentru frontiere externe și vize pentru perioada 2014-2020 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0252)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.5. Punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0253)


8.6. Politica de coeziune și economia circulară (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la politica de coeziune și economia circulară [2017/2211(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0254)


8.7. Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0255)

Intervenții

William (The Earl of) Dartmouth a prezentat un amendament oral în vederea adăugării unui nou considerent după considerentul 18. Dat fiind că peste 40 de deputați s-au opus luării în considerare a amendamentului oral respectiv, acesta nu a fost reținut.


8.8. Negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile [2018/2018(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2018)0256)


8.9. Relațiile UE-NATO (vot)

Raport referitor la relațiile UE-NATO [2017/2276(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0257)


8.10. Apărarea cibernetică (vot)

Raport referitor la apărarea cibernetică [2018/2004(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0258)


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria și Dobromir Sośnierz

Raport Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková și José Inácio Faria

Raport Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld și Morten Messerschmidt

Raport Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias și John Howarth

Raport Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil și John Howarth.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.06.)


A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Independența sistemului judiciar din Polonia (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Independența sistemului judiciar din Polonia (2018/2761(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în numele Grupului EFDD, Michał Marusik, în numele Grupului ENF, David Coburn pentru a ridica o problemă de procedură și Dobromir Sośnierz, neafiliat.

Au intervenit: Frans Timmermans și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


14. Urgențe umanitare în Marea Mediterană și solidaritatea în UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Urgențe umanitare în Marea Mediterană și solidaritatea în UE (2018/2768(RSP))

Președintele a făcut o declarație în introducerea dezbaterii. El a subliniat că este foarte important să se ia o decizie în materie de imigrație în cadrul viitorului Consiliu European și a îndemnat Consiliul și Comisia să ia măsuri fără a pierde timp. Președintele a reamintit că Parlamentul a adoptat deja o poziție atât fermă, cât și solidară pentru reforma Regulamentului Dublin IV.

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, și Konstantinos Papadakis, neafiliat.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Paulo Rangel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, cu privire la discuțiile actuale dintre Skopje și Atena, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé și Cécile Kashetu Kyenge.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios și Lampros Fountoulis.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Componența Parlamentului

Mikael Pentikäinen și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 12 iunie 2018.

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.

°
° ° °

Autoritățile finlandeze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Mirja Vehkaperä, în locul lui Mikael Pentikäinen, ca deputată în Parlament, cu efect de la 12 iunie 2018.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Mirja Vehkaperä se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


16. Test de proporționalitate înainte de adoptarea unei noi reglementări referitoare la profesii ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab și-a prezentat raportul.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Pascal Arimont, în numele Grupului PPE, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Richard Sulík, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati și Michaela Šojdrová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Maria Grapini și Notis Marias.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 14.6.2018.


17. Negocieri pentru un nou acord parteneriat UE-ACP (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000043/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Consiliului: Negocierile pentru un nou acord de parteneriat cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (B8-0025/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000044/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Negocierile pentru un nou acord de parteneriat cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (supleant al autoarei) a dezvoltat întrebările.

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Neven Mimica (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Frank Engel, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Eleni Theocharous, în numele Grupului ECR, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, James Carver, neafiliat, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar și Jadwiga Wiśniewska.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică și Maria Arena.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao și Sirpa Pietikäinen.

Au intervenit Neven Mimica și Monika Panayotova.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, referitoare la viitoarele negocieri pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul de țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.12 al PV din 14.6.2018.


18. Punerea în practică și monitorizarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Punerea în practică și monitorizarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Neven Mimica (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Lívia Járóka, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Danilo Oscar Lancini, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh și Monika Beňová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Soraya Post.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit: Neven Mimica și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Îmbunătățirea învățării limbilor străine și recunoașterea reciprocă a competențelor lingvistice în UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000055/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Consiliului: Imbunătățirea învățării limbilor străine și recunoașterea reciprocă a competențelor lingvistice în UE (B8-0029/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000056/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Comisiei: Imbunătățirea învățării limbilor străine și recunoașterea reciprocă a competențelor lingvistice în UE (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström a dezvoltat întrebările.

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Tibor Navracsics (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Svetoslav Hristov Malinov, în numele Grupului PPE, Peter Kouroumbashev, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov și Anna Záborská.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit: Tibor Navracsics și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Componența comisiilor

Președintele a primit de la Grupul EFDD următoarea cerere de numire:

LIBE: Jiří Payne care îl înlocuiește pe Jörg Meuthen

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


21. Inchiderea pieței UE a fildeșului pentru a combate braconajul (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Inchiderea pieței UE a fildeșului pentru a combate braconajul (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker și Stefan Eck.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

A intervenit Tibor Navracsics.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Barierele structurale și financiare în calea accesului la cultură (dezbatere)

Raport referitor la barierele structurale și financiare în calea accesului la cultură [2017/2255(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski și-a prezentat raportul.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Liliana Rodrigues, în numele Grupului S&D, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Julie Ward și Momchil Nekov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias și Kateřina Konečná.

Au intervenit: Tibor Navracsics și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 14.6.2018.


23. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunere de transfer de credite DEC 11/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 1/2018 - Comitetul Regiunilor (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 1/2018 - Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


24. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital reglementat pentru securitizări și pentru securitizările simple, transparente și standardizate deținute de societățile de asigurare și reasigurare (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 1 iunie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 iunie 2018

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește condițiile pentru acordarea unei reduceri a nivelului garanției globale și a unei exonerări de garanție (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iunie 2018

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1996 de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 iunie 2018

retrimis comisiei competente: INTA

- Decizia delegată a Comisiei de modificare a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Iranul (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 iunie 2018

retrimis comisiei competente: BUDG

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare privind criteriile pentru desemnarea punctelor centrale de contact pentru emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată, precum și cu norme privind funcțiile acestora (C(2018)2716 – 2017/2997(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 7 mai 2018, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE


25. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următorul proiect de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește includerea distilatului pirolignos pe lista de arome a Uniunii (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - termen: 30 iulie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI


26. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 623.587/OJJE).


27. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.36.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate