Kazalo 
Zapisnik
PDF 279kWORD 81k
Sreda, 13. junij 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)
 4.Prva obletnica podpisa Istambulske konvencije: stanje (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Razprava s predsednikom nizozemske vlade Markom Ruttejem o prihodnosti Evrope (razprava)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Sestava Evropskega parlamenta *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Postopki v primeru insolventnosti: posodobljene priloge k uredbi ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Sporazum med EU in Islandijo o dopolnilnih pravilih na področju zunanjih meja in vizumov za obdobje 2014–2020 *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Sporazum med EU in Švico o dopolnilnih pravilih na področju zunanjih meja in vizumov za obdobje 2014–2020 *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.5.Izvajanje preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.6.Kohezijska politika in krožno gospodarstvo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.7.Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini ***I (glasovanje)
  8.8.Pogajanja o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom (glasovanje)
  8.9.Odnosi EU-NATO (glasovanje)
  8.10.Kibernetska obramba (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Neodvisnost sodstva na Poljskem (razprava)
 14.Izredne humanitarne razmere v Sredozemlju in solidarnost v EU (razprava)
 15.Sestava Parlamenta
 16.Preskus sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev ***I (razprava)
 17.Pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU in AKP (razprava)
 18.Izvajanje okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov in nadaljnji ukrepi v zvezi s tem okvirom (razprava)
 19.Izboljšanje učenja jezikov in medsebojno priznavanje jezikovnega znanja v EU (razprava)
 20.Sestava odborov
 21.Zaprtje trga EU s slonovino kot ukrep v boju proti divjemu lovu (razprava)
 22.Strukturne in finančne ovire za dostop do kulture (razprava)
 23.Predložitev dokumentov
 24.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 25.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Rusija, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova (2018/2754(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Jan Zahradil in Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR o Rusiji, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova (B8-0288/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o Rusiji, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova (B8-0289/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D o Rusiji, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova (B8-0290/2018);

—   Preda Cristian Dan, Štětina Jaromír, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Szejnfeld Adam, Nagy József, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Corazza Bildt Anna Maria, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Ramón Luis Valcárcel Siso in Sandra Kalniete v imenu skupine PPE o Rusiji, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova (B8-0291/2018);

—   van Baalen Johannes Cornelis, Auštrevičius Petras, Schaake Marietje, Becerra Basterrechea Beatriz, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Tremosa i Balcells Ramon, Viktor Uspaskich in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o Rusiji, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova (B8-0296/2018).

II.   Razmere na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba (2018/2755(RSP))

—   Tannock Charles, Karski Karol, Fotyga Anna Elżbieta, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar in Wiśniewska Jadwiga v imenu skupine ECR o razmerah na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba (B8-0280/2018);

—   Smith Alyn, Lochbihler Barbara, Valero Bodil, Auken Margrete, Urtasun Ernest, Solé Jordi, Šoltes Igor v imenu skupine Verts/ALE o razmerah na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba (B8-0281/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D o Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba (B8-0282/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD o razmerah na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba (B8-0283/2018);

—   Preda Cristian Dan, Mănescu Ramona Nicole, Zdechovský Tomáš, Svoboda Pavel, Gardini Elisabetta, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Sógor Csaba, Tomc Romana, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Clune Deirdre, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Valcárcel Siso Ramón Luis in Kalniete Sandra v imenu skupine PPE o razmerah na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba (B8-0284/2018);

—   Vergiat Marie-Christine, Björk Malin, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, Kyllönen Merja, López Bermejo Paloma, Urbán Crespo Miguel, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Spinelli Barbara, Sylikiotis Neoklis, Hadjigeorgiou Takis, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios in Kuneva Kostadinka v imenu skupine GUE/NGL o razmerah na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba (B8-0286/2018);

—   Schaake Marietje, Auštrevičius Petras, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Hirsch Nadja, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis in Wikström Cecilia v imenu skupine ALDE o razmerah na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba (B8-0287/2018).

III.   Položaj rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok (2018/2756(RSP))

—   Lochbihler Barbara, Lambert Jean, Hautala Heidi, Sargentini Judith, Valero Bodil, Solé Jordi, Šoltes Igor et Heubuch Maria, au nom du groupe Verts/ALE, et Castaldo Fabio Massimo in Corrao Ignazio o položaju rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok (B8-0292/2018);

—   Tannock Charles, Karski Karol, Legutko Ryszard Antoni, Marias Notis, Macovei Monica, Tomašić Ruža, Bashir Amjad, Zahradil Jan, Tomaševski Valdemar in Ruohonen-Lerner Pirkko v imenu skupine ECR o položaju rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok (B8-0293/2018);

—   Valenciano Elena, Boştinaru Victor, Post Soraya in Khan Wajid v imenu skupine S&D o položaju rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok (B8-0294/2018);

—   Preda Cristian Dan, Zeller Joachim, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gardini Elisabetta, Svoboda Pavel, Štětina Jaromír, Zdechovský Tomáš, Šulin Patricija, Štefanec Ivan, Petir Marijana, Kukan Eduard, Kelam Tunne, Sógor Csaba, Mănescu Ramona Nicole, Tomc Romana, McAllister David, Christoforou Lefteris, Niedermayer Luděk, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Zver Milan, Nagy József, Szejnfeld Adam, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Hayes Brian, La Via Giovanni, Saïfi Tokia, Clune Deirdre, Belet Ivo, Šuica Dubravka, Adaktusson Lars, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Maletić Ivana, Corazza Bildt Anna Maria, Millán Mon Francisco José, Vaidere Inese, Valcárcel Siso Ramón Luis in Kalniete Sandra v imenu skupine PPE o položaju rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok (B8-0295/2018);

—   Urbán Crespo Miguel, Omarjee Younous, Sakorafa Sofia, Le Hyaric Patrick, López Bermejo Paloma, Kyllönen Merja, Benito Ziluaga Xabier, González Peñas Tania, Sánchez Caldentey Lola, Torres Martínez Estefanía, Papadimoulis Dimitrios, Kouloglou Stelios in Vergiat Marie-Christine v imenu skupine GUE/NGL o položaju rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok (B8-0297/2018);

—   Paet Urmas, Ali Nedzhmi, Auštrevičius Petras, Becerra Basterrechea Beatriz, Bilbao Barandica Izaskun, Charanzová Dita, Deprez Gérard, Dlabajová Martina, Harkin Marian, Jakovčić Ivan, Ježek Petr, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Mazuronis Valentinas, Michel Louis, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, Radoš Jozo, Ries Frédérique, Rochefort Robert, Schaake Marietje, Selimovic Jasenko, Toom Yana, Tremosa i Balcells Ramon, Uspaskich Viktor, van Baalen Johannes Cornelis, Vajgl Ivo, Vautmans Hilde in Wikström Cecilia v imenu skupine ALDE o položaju rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok (B8-0298/2018).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da je prejel zahteve za glasovanje od skupine Verts/ALE kot tudi od številnih poslancev glede sklepa o začetku pogajanj:

—   odbor TRAN na podlagi poročila o predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Poročevalka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Glasovanje bo potekalo jutri v skladu s členom 69(c)(2) Poslovnika.

Predsednik je sporočil, da ni prejel zahteve s strani številnih poslancev oziroma ene ali več političnih skupin, da bi se tako dosegel vsaj povprečen prag, ki zadeva druge sklepe o začetku medinstitucionalnih pogajanj, navedenih v zapisniku s ponedeljka, 11. junija 2018 (točka 7 iz PV z dne 11.6.2018).

Odbori TRAN, INTA in IMCO so tako lahko začekli pogajanja po preteku roka iz člena 69(c)(2) Poslovnika.


4. Prva obletnica podpisa Istambulske konvencije: stanje (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Prva obletnica podpisa Istambulske konvencije: stanje (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen in Franz Obermayr.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová in Maria Grapini.

Govorila sta Frans Timmermans in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 09.58.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


5. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 10.05.


6. Razprava s predsednikom nizozemske vlade Markom Ruttejem o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom nizozemske vlade Markom Ruttejem o prihodnosti Evrope (2018/2728(RPS))

Predsednik je podal kratko izjavo, s katero je vpeljal razpravo.

Govorila sta Mark Rutte (predsednik nizozemske vlade) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF in Diane James, samostojna poslanka.

Govoril je Mark Rutte.

Po postopku "catch the eye" so govorili Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel in Juan Fernando López Aguilar.

Govoril je Mark Rutte.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik


7. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.53.

Predsednik je govoril o zadnjih razpravah med Skopjem in Atenami glede imena nekdanje jugoslovanske republike.

Govorili so Gabriele Zimmer, Patricia Lalonde, David Campbell Bannerman, Manolis Kefalogiannis in Sofia Sakorafa.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Sestava Evropskega parlamenta *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Danuta Maria Hübner in Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA EVROPSKEGA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0249)

Govori

Po glasovanju Danuta Maria Hübner in Pedro Silva Pereira (poročevalca).


8.2. Postopki v primeru insolventnosti: posodobljene priloge k uredbi ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi Priloge A k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0250)


8.3. Sporazum med EU in Islandijo o dopolnilnih pravilih na področju zunanjih meja in vizumov za obdobje 2014–2020 *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Islandijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0251)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.4. Sporazum med EU in Švico o dopolnilnih pravilih na področju zunanjih meja in vizumov za obdobje 2014–2020 *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0252)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.5. Izvajanje preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o izvajanju preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0253)


8.6. Kohezijska politika in krožno gospodarstvo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o kohezijski politiki in krožnem gospodarstvu [2017/2211(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0254)


8.7. Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Ukrajini [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0255)

Govori

William (The Earl of) Dartmouth je podal ustni predlog spremembe za dodatek nove uvodne izjave po uvodni izjavi 18. Ker je temu ustnemu predlogu spremembe nasprotovalo več kot 40 poslancev, ni bil upoštevan.


8.8. Pogajanja o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pogajanj o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom [2018/2018(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2018)0256)


8.9. Odnosi EU-NATO (glasovanje)

Poročilo o odnosih EU-NATO [2017/2276(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0257)


8.10. Kibernetska obramba (glasovanje)

Poročilo o kibernetski obrambi [2018/2004(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0258)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria in Dobromir Sośnierz

Poročilo: Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Miguel Viegas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková in José Inácio Faria

Poročilo: Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld in Morten Messerschmidt

Poročilo: Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias in John Howarth

Poročilo: Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil in John Howarth.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 14.06.)


PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

11. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Neodvisnost sodstva na Poljskem (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Neodvisnost sodstva na Poljskem (2018/2761(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Janusz Lewandowski v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld, v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v imenu skupine EFDD, Michał Marusik v imenu skupine ENF, David Coburn za postopkovno vprašanje in Dobromir Sośnierz samostojni poslanec.

Govorila sta Frans Timmermans in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


14. Izredne humanitarne razmere v Sredozemlju in solidarnost v EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izredne humanitarne razmere v Sredozemlju in solidarnost v EU (2018/2768(RSP))

Predsednik je podal izjavo, s katero je uvedel razpravo. Poudaril je, da je nujno potrebno, da se na prihodnjem zasedanju Evropskega sveta sprejme sklep o migracijah. Zahteval je, da Svet in Komisija nemudoma in brez odlašanja sprejmeta potrebne ukrepe. Spomnil je, da je Parlament že sprejel trdno in solidarnostno stališče glede reforme dublinske uredbe IV.

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF, in Konstantinos Papadakis samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Paulo Rangel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos o potekajočih pogovorih med Skopjem in Atenami, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios in Lampros Fountoulis.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


15. Sestava Parlamenta

Mikael Pentikäinen je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 12. junija 2018.

V skladu s členom 4 Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža od tega datuma dalje in je o tem obvestil pristojen nacionalni organ.

°
° ° °

Pristojni finski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Mikaela Pentikäinena za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Mirja Vehkaperä z začetkom veljavnosti od dne 12. junija 2018.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Mirja Vehkaperä polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


16. Preskus sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab je predstavil poročilo.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Pascal Arimont v imenu skupine PPE, Sergio Gaetano Cofferati v imenu skupine S&D, Richard Sulík v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati in Michaela Šojdrová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Maria Grapini in Notis Marias.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 14.6.2018.


17. Pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU in AKP (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000043/2018), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Svetu: Pogajanja o novem partnerskem sporazumu s skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (B8-0025/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000044/2018), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji: Pogajanja o novem partnerskem sporazumu s skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (namesto spraševalke) je predstavil vprašanja.

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Neven Mimica (član Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so Frank Engel v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Eleni Theocharous v imenu skupine ECR, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Mireille D'Ornano v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, James Carver, samostojni poslanec, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar in Jadwiga Wiśniewska.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică in Maria Arena.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao in Sirpa Pietikäinen.

Govorila sta Neven Mimica in Monika Panayotova.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Linda McAvan v imenu odbora DEVE o prihodnjih pogajanjih o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika z dne 14.6.2018.


18. Izvajanje okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov in nadaljnji ukrepi v zvezi s tem okvirom (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izvajanje okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov in nadaljnji ukrepi v zvezi s tem okvirom (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Neven Mimica (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Lívia Járóka v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Danilo Oscar Lancini v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh in Monika Beňová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Soraya Post.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila sta Neven Mimica in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


19. Izboljšanje učenja jezikov in medsebojno priznavanje jezikovnega znanja v EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000055/2018), ki ga je postavila Cecilia Wikström v imenu odbora PETI Svetu: Izboljšanje učenja jezikov in medsebojno priznavanje jezikovnega znanja v EU (B8-0029/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000056/2018), ki ga je postavila Cecilia Wikström v imenu odbora PETI Komisiji: Izboljšanje učenja jezikov in medsebojno priznavanje jezikovnega znanja v EU (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström je predstavila vprašanji.

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Tibor Navracsics (član Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Govorili so Svetoslav Hristov Malinov v imenu skupine PPE, Peter Kouroumbashev v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov in Anna Záborská.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila sta Tibor Navracsics in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


20. Sestava odborov

Predsednik je od skupine EFDD prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

odbor LIBE: Jiří Payne namesto Jörga Meuthena

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


21. Zaprtje trga EU s slonovino kot ukrep v boju proti divjemu lovu (razprava)

Izjava Komisije: Zaprtje trga EU s slonovino kot ukrep v boju proti divjemu lovu (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Sirpa Pietikäinen v imenu skupine PPE, Jacqueline Foster v imenu skupine ECR, Catherine Bearder v imenu skupine ALDE, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker in Stefan Eck.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govoril je Tibor Navracsics.

Razprava se je zaključila.


22. Strukturne in finančne ovire za dostop do kulture (razprava)

Poročilo o strukturnih in finančnih ovirah za dostop do kulture [2017/2255(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski je predstavil poročilo.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Liliana Rodrigues v imenu skupine S&D, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Julie Ward in Momchil Nekov.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sirpa Pietikäinen, Notis Marias in Kateřina Konečná.

Govorila sta Tibor Navracsics in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 14.6.2018.


23. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC11 /2018 - oddelek III - Komisija (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. INF 1/2018 - Odbor regij (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev št. 1/2018 - oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


24. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 glede izračuna regulativnih kapitalskih zahtev za listinjenja ter enostavna, pregledna in standardizirana listinjenja, ki jih imajo v lasti zavarovalnice in pozavarovalnice (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 1. junija 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. junija 2018

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede pogojev za znižanje stopnje splošnega zavarovanja in opustitev zavarovanja (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. junija 2018

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 2271/96 z dne 22. novembra 1996 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 6. junija 2018

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirani sklep Komisije o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Iran (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 6. junija 2018

posredovano pristojnemu odboru: BUDG

Osnutek delegirane uredbe, za katero je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamneta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za imenovanje osrednjih kontaktnih točk za izdajatelje elektronskega denarja in ponudnike plačilnih storitev ter pravili glede njihovih funkcij (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 7. maja 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnima odboroma: ECON, LIBE


25. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu je bil predložen naslednji osnutek izvedbenih ukrepov, ki sodi v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede vključitve lesnega destilata na seznam Unije z aromami (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - rok: 30 julij 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


26. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 623.587/OJJE).


27. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.36.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Zadnja posodobitev: 24. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov