Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. juuni 2018 - Strasbourg

2. Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP))

Arutelu toimus 12. juunil 2018 (12.6.2018 protokollipunkt 15).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová ja Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska ja Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake ja Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel Gruusia separatistlike piirkondade kohta kümme aastat pärast sõda Venemaaga (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru ja Clare Moody fraktsiooni S&D nimel okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Hääletus: 14.6.2018 protokollipunkt 7.11.

Viimane päevakajastamine: 14. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika