Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2018 - Strasbourg

2. Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP))

Keskustelu käytiin 12. kesäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 12.6.2018, kohta 15).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová ja Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018)

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake ja Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018)

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018)

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018)

—   Victor Boştinaru ja Clare Moody S&D-ryhmän puolesta Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2018, kohta 7.11.

Päivitetty viimeksi: 14. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö