Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. birželio 14 d. - Strasbūras

2. Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (2018/2741(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. birželio 12 d. (2018 06 12 protokolo 15 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová ir Željana Zovko, PPE frakcijos vardu, – dėl okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska ir Jan Zahradil, ECR frakcijos vardu, – dėl okupuotų Gruzijos teritorijų praėjus dešimčiai metų nuo Rusijos invazijos (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake ir Jasenko Selimovic, ALDE frakcijos vardu, – dėl okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis ir Stelios Kouloglou, GUE/NGL frakcijos vardu, – dėl nuo Gruzijos atsiskyrusių regionų, praėjus dešimt metų po karo su Rusija (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé ir Igor Šoltes, Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl okupuotų Gruzijos teritorijų praėjus 10 metų nuo Rusijos invazijos (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru ir Clare Moody, S&D frakcijos vardu, – dėl okupuotų Gruzijos teritorijų praėjus dešimčiai metų nuo Rusijos invazijos (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Balsavimas: 2018 06 14 protokolo 7.11 punktas

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika