Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 juni 2018 - Straatsburg

2. Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (2018/2741(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op12 juni 2018 (punt 15 van de notulen van 12.6.2018)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová en Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, over Georgische bezette gebieden tien jaar na de Russische inval (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, over de Georgische bezette gebieden tien jaar na de Russische inval (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake en Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, over Georgische bezette gebieden tien jaar na de Russische inval (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, over de afgescheiden regio's van Georgië, tien jaar na de oorlog met Rusland (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Georgische bezette gebieden tien jaar na de Russische inval (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru en Clare Moody, namens de S&D-Fractie, over Georgische bezette gebieden tien jaar na de Russische inval (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 14.6.2018.

Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid