Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2018 - Strasbourg

2. Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 12 iunie 2018 (punctul 15 al PV din 12.6.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová și Željana Zovko, în numele Grupului PPE, referitoare la teritoriile ocupate georgiene la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, referitoare la teritoriile georgiene ocupate la 10 ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake și Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la regiunile separatiste ale Georgiei la 10 de ani după războiul cu Rusia (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru și Clare Moody, în numele Grupului S&D, referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Vot: punctul 7.11 al PV din 14.6.2018.

Ultima actualizare: 14 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate