Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. junij 2018 - Strasbourg

2. Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP))

Razprava je potekala dne 12. junija 2018 (točka 15 zapisnika z dne 12.6.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová in Željana Zovko v imenu skupine PPE o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska in Jan Zahradil v imenu skupine ECR o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake in Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po vojni z Rusijo (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru in Clare Moody v imenu skupine S&D o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 14.6.2018.

Zadnja posodobitev: 14. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov