Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2735(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000021/2018

Texte depuse :

O-000021/2018 (B8-0024/2018)

Dezbateri :

PV 14/06/2018 - 3
CRE 14/06/2018 - 3

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2018 - Strasbourg

3. Combaterea corupției (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000021/2018) adresată de Ingeborg Gräßle, în numele Comisiei CONT, Comisiei: Combaterea corupției (B8-0024/2018)

Benedek Jávor (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea.

Tibor Navracsics (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Julia Pitera, în numele Grupului PPE, Caterina Chinnici, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Benedek Jávor, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Georgios Epitideios, neafiliat, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nicola Caputo, Tibor Szanyi și Carlos Iturgaiz.

A intervenit Tibor Navracsics.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 14 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate