Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2735(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000021/2018

Ingivna texter :

O-000021/2018 (B8-0024/2018)

Debatter :

PV 14/06/2018 - 3
CRE 14/06/2018 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

3. Korruptionsbekämpning (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000021/2018) från Ingeborg Gräßle, för utskottet CONT, till kommissionen: Korruptionsbekämpning (B8-0024/2018)

Benedek Jávor (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Julia Pitera för PPE-gruppen, Caterina Chinnici för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Benedek Jávor; Olaf Stuger för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Georgios Epitideios, grupplös, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra; Nicola Caputo, Tibor Szanyi och Carlos Iturgaiz.

Talare: Tibor Navracsics.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy