Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2754(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0288/2018

Συζήτηση :

PV 14/06/2018 - 4.1
CRE 14/06/2018 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0259

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

4.1. Ρωσία, ιδίως η υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 και B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Οι Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Doru-Claudian Frunzulică, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Anna Elżbieta Fotyga, η οποία απαντά, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker και Jasenko Selimovic.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Julie Ward και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου