Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2755(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0280/2018

Debatter :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.2

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

4.2. Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab
CRE

Resolutionsförslag B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 och B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 och B8-0284/2018.

Talare: Cristian Dan Preda om debattens förlopp (talmannen svarade).

Marie-Christine Vergiat och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen B8-0286/2018 och B8-0287/2018.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen (talmannen hänvisade till Cristian Dan Preda tidigare inlägg), Julie Ward för S&D-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 14.6.2018.

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy