Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2756(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0292/2018

Συζήτηση :

PV 14/06/2018 - 4.3
CRE 14/06/2018 - 4.3

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0261

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

4.3. Η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως η δεινή θέση των παιδιών
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 και B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo και Urmas Paet παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Wajid Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer και Frédérique Ries.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου