Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. juni 2018 - Strasbourg

4. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 13.6.2018).


4.1. Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov

Forslag til beslutning B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 og B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen, Tibor Szanyi for S&D-Gruppen, og Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Doru-Claudian Frunzulică, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Anna Elżbieta Fotyga som besvarede det, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski, løsgænger, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker og Jasenko Selimovic.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Julie Ward og José Inácio Faria.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 14.6.2018.


4.2. Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab

Forslag til beslutning B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 og B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslag B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 og B8-0284/2018.

Indlæg af Cristian Dan Preda om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede).

Marie-Christine Vergiat og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslag B8-0286/2018 og B8-0287/2018.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen (formanden, der vendte tilbage til Cristian Dan Predas første indlæg), Julie Ward for S&D-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz og Seán Kelly.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 14.6.2018.


4.3. Situationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn

Forslag til beslutning B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 og B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo og Urmas Paet forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen, Wajid Khan for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer og Frédérique Ries.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao og Csaba Sógor.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 14.6.2018.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

Seneste opdatering: 14. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik