Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2018 - Strasbourg

4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 13.6.2018, kohta 2).


4.1. Venäjä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ja B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Doru-Claudian Frunzulică, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Anna Elżbieta Fotyga vastasi, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker ja Jasenko Selimovic.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Julie Ward ja José Inácio Faria.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2018, kohta 7.1.


4.2. Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 ja B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 ja B8-0284/2018.

Cristian Dan Preda käytti puheenvuoron keskustelun johtamisesta (puhemies täsmensi asiaa).

Marie-Christine Vergiat ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0286/2018 ja B8-0287/2018.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta (puhemies palasi Cristian Dan Preda ensimmäiseen puheenvuoroon), Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda ja Neena Gill.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz ja Seán Kelly.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2018, kohta 7.2.


4.3. Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko

Päätöslauselmaesitykset B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 ja B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo ja Urmas Paet esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta, Wajid Khan S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer ja Frédérique Ries.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao ja Csaba Sógor.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2018, kohta 7.3.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 14. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö