Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. június 14., Csütörtök - Strasbourg

4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2018.6.13-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


4.1. Oroszország, különösen Oleg Szencov ukrán politikai fogoly ügye

Állásfoglalási indítványok B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 és B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina és Marietje Schaake előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tibor Szanyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Doru-Claudian Frunzulică, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Anna Elżbieta Fotyga aki válaszol arra, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, független, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker és Jasenko Selimovic.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Julie Ward és José Inácio Faria.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.14-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


4.2. A bahreini emberi jogi helyzet, különösen Nabíl Radzsab ügye

Állásfoglalási indítványok B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 és B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao és Tomáš Zdechovský előterjeszti a B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 és B8-0284/2018 állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda a vita lebonyolításáról (Az elnök tájékoztatást ad).

Marie-Christine Vergiat és Marietje Schaake előterjeszti a B8-0286/2018 és B8-0287/2018 állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében (Az elnök visszatér Cristian Dan Preda első felszólalására), Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz és Seán Kelly.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.14-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


4.3. A rohindzsa menekültek, és különösen a gyermekek siralmas helyzete

Állásfoglalási indítványok B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 és B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo és Urmas Paet előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Wajid Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer és Frédérique Ries.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao és Csaba Sógor.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.14-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

Utolsó frissítés: 2019. május 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat