Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. birželio 14 d. - Strasbūras

4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 06 13 protokolo 2 punktas)


4.1. Rusija, visų pirma ukrainiečio politinio kalinio Oleho Sencovo atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ir B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu, Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu, ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică (Anna Elżbieta Fotyga pateikė mėlynosios kortelės klausimą, pastarasis į jį atsakė), Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker ir Jasenko Selimovic.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Julie Ward ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 14 protokolo 7.1 punktas


4.2. Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 ir B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao ir Tomáš Zdechovský pritatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 ir B8-0284/2018.

Kalbėjo Cristian Dan Preda dėl diskusijų vedimo (pirmininkas pateikė patikslinimus).

Marie-Christine Vergiat ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0286/2018 ir B8-0287/2018.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu (pirmininkas sugrįžo prie pirmosios Cristian Dan Preda kalbos), Julie Ward S&D frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Jacques Colombier, Pavel Svoboda ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz ir Seán Kelly.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 14 protokolo 7.2 punktas


4.3. Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 ir B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo ir Urmas Paet pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu, Wajid Khan S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer ir Frédérique Ries.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 14 protokolo 7.3 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika