Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs - Strasbūra

4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 13.6.2018. protokola 2. punkts.)


4.1. Krievija, jo īpaši politieslodzītā ukraiņa Oļega Sencova lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 un B8-0296/2018 (2018/2754(RSP)).

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā, Tibor Szanyi S&D grupas vārdā un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Doru-Claudian Frunzulică, uzdodot zilās kartītes jautājumu Anna Elżbieta Fotyga kas uz to atbildēja, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski, pie grupām nepiederošs deputāts, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker un Jasenko Selimovic.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Julie Ward un José Inácio Faria.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2018. protokola 7.1. punkts.


4.2. Cilvēktiesību stāvoklis Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 un B8-0287/2018 (2018/2755(RSP)).

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao un Tomáš Zdechovský iesniedza rezolūciju priekšlikumus B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 un B8-0284/2018.

Uzstājās Cristian Dan Preda par debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

Marie-Christine Vergiat un Marietje Schaake Iesniedza rezolūciju priekšlikumus B8-0286/2018 un B8-0287/2018.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā (sēdes vadītājs atsaucās uz Cristian Dan Preda pirmo uzstāšanos), Julie Ward S&D grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz un Seán Kelly.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2018. protokola 7.2. punkts.


4.3. Rohindžu bēgļu stāvoklis, jo īpaši bērnu smagais liktenis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 un B8-0298/2018 (2018/2756(RSP)).

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo un Urmas Paet iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE grupas vārdā, Wajid Khan S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer un Frédérique Ries.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao un Csaba Sógor.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2018. protokola 7.3. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika