Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 juni 2018 - Straatsburg

4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 13.6.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. Rusland, met name het geval van de politieke gevangene Oleg Sentsov

Ontwerpresoluties B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 en B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Anna Elżbieta Fotyga die hierop ingaat, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, niet-fractiegebonden lid, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker en Jasenko Selimovic.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Julie Ward en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 14.6.2018.


4.2. De mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab

Ontwerpresoluties B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 en B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 en B8-0284/2018.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting).

Marie-Christine Vergiat en Marietje Schaake Lichten de ontwerpresoluties toe B8-0286/2018 en B8-0287/2018.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie (de Voorzitter komt terug op de eerste interventie van Cristian Dan Preda), Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 14.6.2018.


4.3. De situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen

Ontwerpresoluties B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 en B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo en Urmas Paet lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio, namens de PPE-Fractie, Wajid Khan, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer en Frédérique Ries.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 14.6.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid