Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2018 r. - Strasburg

4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 13.6.2018)


4.1. Rosja, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa

Projekty rezolucji B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 i B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D i Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Annie Elżbiecie Fotydze, który udzielił odpowiedzi, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski niezrzeszony, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker i Jasenko Selimovic.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Julie Ward i José Inácio Faria.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 14.6.2018.


4.2. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa Nabila Radżaba

Projekty rezolucji B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 i B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 i B8-0284/2018.

Głos zabrał Cristian Dan Preda w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Marie-Christine Vergiat i Marietje Schaake przedstawiły projekty rezolucji B8-0286/2018 i B8-0287/2018.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE (Przewodniczący odniósł się do pierwszego wystąpienia Cristiana Dana Predy), Julie Ward w imieniu grupy S&D, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskiego, Jacques Colombier, Pavel Svoboda i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz i Seán Kelly.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 14.6.2018.


4.3. Sytuacja uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudna sytuacja dzieci

Projekty rezolucji B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 i B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo i Urmas Paet przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE, Wajid Khan w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer i Frédérique Ries.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao i Csaba Sógor.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 14.6.2018.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowania.)

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności