Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. junij 2018 - Strasbourg

4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 13.6.2018)


4.1. Rusija, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova

predlogi resolucij B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 in B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina in Marietje Schaake so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE, Tibor Szanyi v imenu skupine S&D, in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Doru-Claudian Frunzulică, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovorila Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski samostojni poslanec, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker in Jasenko Selimovic.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Julie Ward in José Inácio Faria.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 14.6.2018.


4.2. Razmere na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba

predlogi resolucij B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 in B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 in B8-0284/2018.

Govoril je Cristian Dan Preda o poteku razprave (predsednik je dal pojasnila).

Marie-Christine Vergiat in Marietje Schaake sta predstavili predloga resolucij B8-0286/2018 in B8-0287/2018.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE (predsednik je govoril o prvemu govoru Cristiana Dana Prede), Julie Ward v imenu skupine S&D, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz in Seán Kelly.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 14.6.2018.


4.3. Položaj rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok

predlogi resolucij B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 in B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo in Urmas Paet so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Teresa Jiménez-Becerril Barrio v imenu skupine PPE, Wajid Khan v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer in Frédérique Ries.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao in Csaba Sógor.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 14.6.2018.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)

Zadnja posodobitev: 14. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov