Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2754(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0288/2018

Keskustelut :

PV 14/06/2018 - 4.1
CRE 14/06/2018 - 4.1

Äänestykset :

PV 14/06/2018 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0259

Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2018 - Strasbourg

7.1. Venäjä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ja B8-0296/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0288/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ja B8-0296/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0259)

Päivitetty viimeksi: 14. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö