Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2754(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0288/2018

Debaty :

PV 14/06/2018 - 4.1
CRE 14/06/2018 - 4.1

Głosowanie :

PV 14/06/2018 - 7.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0259

Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2018 r. - Strasburg

7.1. Rosja, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 i B8-0296/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0288/2018

(zastępujący B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 i B8-0296/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Dubravka Šuica, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Tibor Szanyi, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0259)

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności