Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2754(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0288/2018

Rozpravy :

PV 14/06/2018 - 4.1
CRE 14/06/2018 - 4.1

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0259

Zápisnica
Štvrtok, 14. júna 2018 - Štrasburg

7.1. Rusko, najmä prípad ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 a B8-0296/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0288/2018

(nahrádzajúci B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 a B8-0296/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Tibor Szanyi v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0259)

Posledná úprava: 14. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia