Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2754(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0288/2018

Debatter :

PV 14/06/2018 - 4.1
CRE 14/06/2018 - 4.1

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0259

Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

7.1. Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 och B8-0296/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0288/2018

(ersätter B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 och B8-0296/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Dubravka Šuica, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Tibor Szanyi, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Rebecca Harms och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0259)

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy