Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2755(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0280/2018

Arutelud :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 14. juuni 2018 - Strasbourg

7.2. Inimõiguste olukord Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 ja B8-0287/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0280/2018

(asendades B8-0280/2018 ja B8-0284/2018):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel;

—   Charles Tannock ja Karol Karski fraktsiooni ECR nimel.

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0281/2018

(asendades B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 ja B8-0287/2018):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé ja Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0260)

Viimane päevakajastamine: 14. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika