Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2755(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0280/2018

Keskustelut :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Äänestykset :

PV 14/06/2018 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2018 - Strasbourg

7.2. Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 ja B8-0287/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0280/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0280/2018 ja B8-0284/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ja Karol Karski ECR-ryhmän puolesta.

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0281/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 ja B8-0287/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0260)

Päivitetty viimeksi: 14. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö