Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2755(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0280/2018

Debatai :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.2

Priimti tekstai :


Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. birželio 14 d. - Strasbūras

7.2. Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 ir B8-0287/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0280/2018

(keičia B8-0280/2018 ir B8-0284/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu;

—   Charles Tannock ir Karol Karski ECR frakcijos vardu.

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0281/2018

(keičia B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 ir B8-0287/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post S&D frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0260)

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika