Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2755(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0280/2018

Debatten :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Stemmingen :

PV 14/06/2018 - 7.2

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 14 juni 2018 - Straatsburg

7.2. De mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 en B8-0287/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0280/2018

(ter vervanging van B8-0280/2018 en B8-0284/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie;

—   Charles Tannock en Karol Karski, namens de ECR-Fractie.

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0281/2018

(ter vervanging van B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 en B8-0287/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé en Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0260)

Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid