Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0121(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0206/2018

Внесени текстове :

A8-0206/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0339

Протокол
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург

7.7. Решение за започване на междуинституционални преговори: Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението да директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Отхвърля се

Изказвания

Преди гласуването, в съответствие с член 69в, параграф 2, алинея втора от Правилника за дейността, Merja Kyllönen (докладчик), която се изказа във връзка с решението на комисията TRAN, и Dieter-Lebrecht Koch, който се изказа против това решение. Marian-Jean Marinescu относно изказването на Dieter-Lebrecht Koch.

Последно осъвременяване: 14 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност