Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0121(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0206/2018

Ingediende teksten :

A8-0206/2018

Debatten :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Stemmingen :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Stemverklaringen
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0339

Notulen
Donderdag 14 juni 2018 - Straatsburg

7.7. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Voorafgaand aan de stemming, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, alinea 2, van het Reglement, Merja Kyllönen (rapporteur) die zich uitspreekt voor het besluit van de Commissie TRAN en Dieter-Lebrecht Koch die zich tegen dit besluit uitspreekt. Marian-Jean Marinescu over de opmerkingen van Dieter-Lebrecht Koch.

Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid