Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. juni 2018 - Strasbourg

7.10. Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af Fiskeriudvalget, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/118 af 2. marts 2018 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Ansvarligt medlem: Alain Cadec, for PECH

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0265)

Seneste opdatering: 14. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik