Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. juuni 2018 - Strasbourg

7.10. Vastuväide komisjoni delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/118, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille on esitanud kalanduskomisjon kooskõlas kodukorra artikli 105 lõikega 3 komisjoni 2. märtsi 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) 2017/118 kohta, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Vastutav parlamendiliige: Alain Cadec, PECH komisjoni nimel

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0265)

Viimane päevakajastamine: 14. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika