Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2018 - Strasbourg

7.10. Vastalause komission delegoituun asetukseen kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/118 muuttamisesta (äänestys)

Päätöslauselmaesitys, jonka on jättänyt kalatalousvaliokunta työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 2. maaliskuuta 2018 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (EU) 2017/118 kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Asiasta vastaava jäsen: Alain Cadec PECH-valiokunnan puolesta

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0265)

Päivitetty viimeksi: 14. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö