Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. junij 2018 - Strasbourg

7.10. Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je vložil Odbor za ribištvo v skladu s členom 105(3) Poslovnika, o delegirani uredbi Komisije z dne 2. marca 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Odgovorni poslanec: Alain Cadec v imenu odbora PECH

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0265)

Zadnja posodobitev: 14. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov