Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

7.10. Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (omröstning)

Resolutionsförslag från fiskeriutskottet, i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen, om kommissionens delegerade förordning av den 2 mars 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Ansvarig ledamot: Alain Cadec, för utskottet PECH

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0265)

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy