Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2741(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0275/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0266

Протокол
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург

7.11. Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP))

Разискването се състоя на 12 юни 2018 г. (точка 15 от протокола от 12.6.2018 г).

Предложенията за резолюции са обявени на 14 юни 2018 г. (точка 2 от протокола от 14.6.2018 г).

Предложения за резолюция B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 и B8-0285/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0275/2018

(за замяна на B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 и B8-0285/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová и Željana Zovko, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru и Clare Moody, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Heidi Hautala и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2018)0266)

(Предложението за резолюция B8-0278/2018 отпада.)

Последно осъвременяване: 14 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност