Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2741(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0275/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0266

Protokoll
Neljapäev, 14. juuni 2018 - Strasbourg

7.11. Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP))

Arutelu toimus 12. juunil 2018 (12.6.2018 protokollipunkt 15).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 14. juunil 2018 (14.6.2018 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 ja B8-0285/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0275/2018

(asendades B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 ja B8-0285/2018):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová ja Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru ja Clare Moody fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Heidi Hautala ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0266)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0278/2018 muutus kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 14. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika