Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2741(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0275/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/06/2018 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0266

Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2018 - Strasbourg

7.11. Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP))

Keskustelu käytiin 12. kesäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 12.6.2018, kohta 15).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 14. kesäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 14.6.2018, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 ja B8-0285/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0275/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 ja B8-0285/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová ja Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru ja Clare Moody S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0266)

(Päätöslauselmaesitys B8-0278/2018 raukesi.)

Päivitetty viimeksi: 14. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö