Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2741(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0275/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/06/2018 - 7.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0266

Notulen
Donderdag 14 juni 2018 - Straatsburg

7.11. Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (2018/2741(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op12 juni 2018 (punt 15 van de notulen van 12.6.2018).

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 14 juni 2018 (punt 2 van de notulen van 14.6.2018).

Ontwerpresoluties B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 en B8-0285/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0275/2018

(ter vervanging van B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 en B8-0285/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová en Željana Zovko, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru et Clare Moody, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga et Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Heidi Hautala en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0266)

(Ontwerpresolutie B8-0278/2018 komt te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid