Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2741(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0275/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/06/2018 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0266

Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2018 r. - Strasburg

7.11. Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (2018/2741(RSP))

Debata odbyła się dnia 12 czerwca 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 12.6.2018).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 14 czerwca 2018 r. (pkt 2 protokołu z dnia 14.6.2018).

Projekty rezolucji B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 i B8-0285/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0275/2018

(zastępujący B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 i B8-0285/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová i Željana Zovko, w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru et Clare Moody, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Heidi Hautala i Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0266)

(Projekt rezolucji B8-0278/2018 stał się bezprzedmiotowy.)

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności