Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2741(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0275/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0266

Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2018 - Strasbourg

7.11. Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 12 iunie 2018 (punctul 15 al PV din 12.6.2018).

Propuneri de rezoluție anunțate la 14 iunie 2018 (punctul 2 al PV din 14.6.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 și B8-0285/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0275/2018

(care înlocuiește B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 și B8-0285/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová și Željana Zovko, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru și Clare Moody, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Heidi Hautala și Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0266)

(Propunerea de rezoluție B8-0278/2018 a devenit caducă.)

Ultima actualizare: 14 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate