Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2741(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0275/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0266

Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

7.11. Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))

Debatten hade ägt rum den 12 juni 2018 (punkt 15 i protokollet av den 12.6.2018).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 14 juni 2018 (punkt 2 i protokollet av den 14.6.2018).

Resolutionsförslag B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 och B8-0285/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0275/2018

(ersätter B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 och B8-0285/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová och Željana Zovko, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru och Clare Moody, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Heidi Hautala och Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0266)

(Resolutionsförslag B8-0278/2018 bortföll.)

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy